privacy

Van Hulten Zonwering B.V.

Inleiding

Van Hulten Zonwering B.V. neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uwpersoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@vanhultenzonwering.nl.

Wie is Van Hulten Zonwering B.V.?

Van Hulten Zonwering B.V. is de besloten vennootschap Van Hulten Zonwering B.V., kantoorhoudende te (5151 DN) Drunen aan Christiaan Huygensweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18123532.

Van Hulten Zonwering B.V. is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Hulten Zonwering B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Van Hulten Zonwering B.V. jouw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Van Hulten Zonwering B.V. persoonsgegevens over uverwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Van Hulten Zonwering B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Van Hulten Zonwering B.V. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Beheer van bestellingen
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Website
Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Gebruikersnaam
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Van Hulten Zonwering B.V. heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

u kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Van Hulten Zonwering B.V. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeftt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Van Hulten Zonwering B.V.. U kunt verzoeken dat Van Hulten Zonwering B.V. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Van Hulten Zonwering B.V. te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Van Hulten Zonwering B.V. of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Van Hulten Zonwering B.V. te verkrijgen. Van Hulten Zonwering B.V. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Van Hulten Zonwering B.V. u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Van Hulten Zonwering B.V.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vanhultenzonwering.nl. Van Hulten Zonwering B.V. zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Van Hulten Zonwering B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Van Hulten Zonwering B.V. uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Van Hulten Zonwering B.V. verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Van Hulten Zonwering B.V. ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Van Hulten Zonwering B.V. worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Van Hulten Zonwering B.V. worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Van Hulten Zonwering B.V. uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vanhultenzonwering.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Van Hulten Zonwering B.V. uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@vanhultenzonwering.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens .